Bases de participació

Som Hackathon

Bases de l’esdeveniment SOM Hackathon  – TecnoCampus Mataró 2018

 

Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i Som Mobilitat convoquen la segona edició del Som Hackathon TecnoCampus Mataró l’objectiu del qual es potenciar la innovació, el talent i el desenvolupament de noves idees en l’àmbit de la mobilitat del territori mitjançant el desenvolupament d’aplicacions.

 

 1.   Objecte:

L’hackathon és un esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen persones de diferents àmbits professionals i de coneixement (programadors, enginyers de diverses disciplines, dissenyadors gràfics, dissenyadors d’interfícies, videojocs, experts en màrqueting i comunitats digitals, tècnics professionals en audiovisuals,…) per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització que es pot concretar en el disseny d’un o varis projectes tecnològics, una aplicació o una API, entre d’altres.

El Som hackathon és una iniciativa del Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i de l’ecosistema de l’economia social i solidària i del moviment cooperatiu de consum que està transformant els sectors més estratègics de la nostre societat (energia, telecomunicacions i mobilitat)”

 

 1. Participants:

Poden participar en l’esdeveniment:

Estudiants universitaris  que hagin formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 2017-2018 amb coneixements de programació, desenvolupament de videojocs, audiovisuals, disseny d’interfícies, màrqueting i comunitats digitals i administració d’empreses.

Estudiants de cicles formatius de grau superior de:

 •  Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 •  Desenvolupament aplicacions web
 •  Administració de sistemes informàtics en xarxa

– Estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic

 

 1. Inscripció:

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de participació en la web https://somhackathon.tecnocampus.cat/

Per a poder ser admès a participació, s’ha de complir amb tots els requeriments establerts en l’article anterior, una vegada verificats es procedirà a enviar un correu electrònic de confirmació de la participació.

El període d’inscripció serà del 2 de desembre fins al 30 de gener.

La inscripció es podrà fer per equips  o de manera individual

Els equips participants en la SomHackathon hauran d’estar formats per un màxim de 5-6 persones amb els següents perfils

3 estudiants amb perfil tecnològic – 1 estudiant perfil empresa

4 estudiants perfil tecnològic – 2 estudiants perfil empresa

 

 

 1. Celebració de la SomHackathon

La SOMhackathon tindrà lloc els dies 2-3-4 de febrer

pants:

Poden participar en l’esdeveniment:

 • Estudiants universitaris  que hagin formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 2017-2018 amb coneixements de programació, desenvolupament de videojocs, audiovisuals, disseny d’interfícies, màrqueting i comunitats digitals i administració d’empreses.
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior de:
  • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  • Desenvolupament aplicacions web
  • Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic

 

Inscripció:

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de participació en la web https://somhackathon.tecnocampus.cat/

Per a poder ser admès a participació, s’ha de complir amb tots els requeriments establerts en l’article anterior, una vegada verificats es procedirà a enviar un correu electrònic de confirmació de la participació.

El període d’inscripció serà de l’1 fins al 31 de gener.

 

Celebració de la Hackathon

La hackathon tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de febrer

Jurat i criteris de valoració

El jurat estarà format per

–         Tres representats de l’Ajuntament de Mataró

–         Tres representants de Tecnocampus

–         Tres  representats de Som Mobilitat

El jurat valorarà els projectes per seleccionar la proposta guanyadora  d’acord amb els següents criteris (entre 0 i 5, sumant tots un màxim de 20 punts):

 1. Grau d’innovació, capacitat transformadora i impacte social i mediambiental de la proposta de mobilitat. (Dimensió Mobilitat)
 2. Complexitat i qualitat tècnica de la proposta i ús de dades obertes (Dimensió Tecnologia)
 3. Ús de dades obertes i d’eines de col·laboració procomú en la proposta (Dimensió Procomú)
 4. Incorporació de la dimensió social a la proposta de  mobilitat (Dimensió Economia Social)

Per ser valorat, la proposta ha d’acabar amb un producte operatiu.

Premi

La proposta guanyadora de la hackathon rebrà com a premi:

– 2.000 euros a distribuir entre els integrants de l’equip i l’accés directe al programa de preincubació de TecnoCampus

Dos accèssits de 500 euros cadascú.

Requisit indispensable per rebre el premi és l’assistència obligatòria durant els 3 dies que es celebra l’hackathon.

Confidencialitat i drets sobre les propostes presentades

La participació a la Hackathon suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.

L’Organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa justificada, així com fins i tot arribar a suspendre l’esdeveniment.

Si s’escauen, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de l’esdeveniment.

Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o interfereixi en el bon funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del concurs.

 

Com arribar al TCM2

SOM Hackathon TecnoCampus

Dubtes? comentaris? Contacta amb nosaltres

Consulta / formulari de Hackathon

12 + 7 =