Bases de participació

Som Hackathon

Bases de l’esdeveniment SOM Hackathon  – TecnoCampus Mataró 2017

 

Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i Som Mobilitat convoquen la primera edició del Som Hackathon TecnoCampus Mataró l’objectiu del qual es potenciar la innovació, el talent i el desenvolupament de noves idees en l’àmbit de la mobilitat del territori mitjançant el desenvolupament d’aplicacions.

1- Objecte:

L’hackathon és un esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen persones de diferents àmbits professionals i de coneixement (programadors, enginyers de diverses disciplines, dissenyadors gràfics, dissenyadors d’interfícies, videojocs, experts en màrqueting i comunitats digitals, tècnics professionals en audiovisuals,…) per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització que es pot concretar en el disseny d’un o varis projectes tecnològics, una aplicació o una API, entre d’altres.

El Som hackathon és una iniciativa del Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i de l’ecosistema de l’economia social i solidària i del moviment cooperatiu de consum que està transformant els sectors més estratègics de la nostre societat (energia, telecomunicacions i mobilitat)”

2- Participants:

Poden participar en l’esdeveniment:

 • Estudiants universitaris  que hagin formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 2016-2017 amb coneixements de programació, desenvolupament de videojocs, audiovisuals, disseny d’interfícies, màrqueting i comunitats digitals i administració d’empreses.
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior de:
  • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  • Desenvolupament aplicacions web
  • Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic

 

Inscripció:

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de participació en la web https://somhackathon.tecnocampus.cat/

Per a poder ser admès a participació, s’ha de complir amb tots els requeriments establerts en l’article anterior, una vegada verificats es procedirà a enviar un correu electrònic de confirmació de la participació.

El període d’inscripció serà del 16 de gener fins al 8 de febrer.

 

Celebració de la Hackathon

La hackathon tindrà lloc els dies 10-11 i 12 de febrer

Jurat i criteris de valoració

El jurat estarà format per

 • Tres representats de l’Ajuntament de Mataró
 • Tres representants de Tecnocampus
 • Tres representats de Som Mobilitat

 

El jurat valorarà els projectes per seleccionar la proposta guanyadora  d’acord amb els següents criteris (entre 0 i 5, sumant tots un màxim de 20 punts):

 1. Grau d’innovació i capacitat transformadora de la proposta de mobilitat.
 2. Dificultat tècnica i complexitat de la proposta.
 3. Incorporació de les dimensions plantejades entorn del repte.
 4. Treball en equip.

Premi

La proposta guanyadora de la hackathon rebrà com a premi:

3.000 euros a distribuir entre els integrants de l’equip i l’accés directe al programa per a emprenedors “La Llançadora”, sempre que l’equip guanyador vulgui participar.

Requisit indispensable per rebre el premi és l’assistència obligatòria durant els 3 dies que es celebra la Hackathon.

Confidencialitat i drets sobre les propostes presentades

Les idees sorgides en el SOMHackathon seran part d’un ambient de co-creació.
Els participants reconeixen i accepten que qualsevol idea o projecte relacionada  amb el repte no és confidencial i es podrà compartir sense restriccions.

Qualsevol millora (oberta o comercial) realitzada per terceres persones que es pugui introduir a les propostes desenvolupades en el marc del Som hackathon haurà de reconèixer l’origen del projecte.

Els organitzadors i participants podran usar, incorporar o revelar, ara o en el futur, de qualsevol manera la informació compartida i el participant accepta i renúncia a qualsevol reclamació que pugui tenir contra els organitzadors o qualsevol altra persona que hagi assistit a aquest Repte.

Els projectes dels equips seran oberts per afavorir un major impacte social.

Els participants accepten que les propostes desenvolupades durant la Hackathon seran cedides a la Comunitat SOM Hackathon formada per Tecnocampus, Som Mobilitat i Ajuntament de Mataró

 

Acceptació tàcita de les bases

La participació a la Hackathon suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.

L’Organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa justificada, així com fins i tot arribar a suspendre l’esdeveniment.

Si s’escauen, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de l’esdeveniment.

Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o interfereixi en el bon funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del concurs.

 

 

Com arribar al TCM2

SOM Hackathon TecnoCampus

Dubtes? comentaris? Contacta amb nosaltres

Consulta / formulari de Hackathon

9 + 1 =