Bases de participació

Som Hackathon

BASES DE l’Esdeveniment SOM Hackathon TecnoCampus Mataró 2020

Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i Som Mobilitat convoquen la quarta  edició del SOM Hackathon TecnoCampus Mataró l’objectiu del qual es potenciar la innovació, el talent i el desenvolupament de noves idees en l’àmbit de la mobilitat del territori mitjançant el desenvolupament d’aplicacions.

 1. Objecte:

La Hackathon és un esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen persones de diferents àmbits professionals i de coneixement (programadors, enginyers de diverses disciplines, dissenyadors gràfics, dissenyadors d’interfícies, videojocs, experts en màrqueting i comunitats digitals, tècnics professionals en audiovisuals,…) per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització que es pot concretar en el disseny d’un o varis projectes tecnològics, una aplicació o una API, entre d’altres.

El SOM Hackathon és una iniciativa del Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i de l’ecosistema de l’economia social i solidària i del moviment cooperatiu de consum que està transformant els sectors més estratègics de la nostre societat

 1. Participants:

Poden participar en l’esdeveniment:

Estudiants universitaris  que hagin formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 2019-20 amb coneixements de programació, desenvolupament de videojocs, audiovisuals, disseny d’interfícies, màrqueting i comunitats digitals i administració d’empreses i ciències de la salut.

Estudiants de cicles formatius de grau superior de:

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament aplicacions web
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa

– Estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic i social

 1. Inscripció:

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de participació en la web https://somhackathon.tecnocampus.cat/

Per a poder ser admès a participació, s’ha de complir amb tots els requeriments establerts en l’article anterior, una vegada verificats es procedirà a enviar un correu electrònic de confirmació de la participació.

El període d’inscripció serà del 1 de desembre de 2019 fins al 31 de gener de 2020.

La inscripció es farà de manera individual indicant el nom de l’equip del que es vol formar part.

Hi haurà dos tipologies de participació

 • Equip universitari
 • Equip ( CFGS/ 2n Batxillerat)

El nombre d’integrants màxim de l’equip serà de 5 .

En el cap de no disposar d’equip , l’organització donarà suport a la configuració d’aquests a l’inici de la Hackathon divendres 2 de febrer

Els equips han d’estar formats majoritàriament per estudiants Tecnològics amb aquesta proporció

4 estudiants tecnològics – 1 estudiant social

3 estudiants tecnològics.  2 estudiant socials

3 estudiants tecnològics- 1 estudiant social

2 estudiants tecnològic – 1 estudiant social 

Preu inscripció 3 euros

Inclou: La participació completa durant els tres dies, menjars i el kit del Hacker que consta d’una bossa motxilla i una samarreta exclusiva de l’esdeveniment.

 1. Celebració de la Hackathon

La Hackathon tindrà lloc els dies 7-8-9  febrer de 2020   

 1. Jurat i criteris de valoració:

El jurat estarà format per

 • Tres representats de l’Ajuntament de Mataró
 • Tres representants de Tecnocampus
 • Tres representats de Som Mobilitat

El jurat valorarà els projectes per seleccionar la proposta guanyadora  d’acord amb els següents criteris (entre 0 i 5, sumant tots un màxim de 20 punts):

 1. Grau d’innovació, capacitat transformadora i impacte social i mediambiental de la proposta de mobilitat. (Dimensió Mobilitat)
 2. Complexitat i qualitat tècnica de la proposta i ús de dades obertes(Dimensió Tecnologia)
 3. Ús de dades obertes i d’eines de col·laboració procomú en la proposta (Dimensió Procomú)
 4. Incorporació de la dimensió social a la proposta de  mobilitat (Dimensió Economia Social)

Per ser valorat, la proposta ha d’acabar amb un producte operatiu.

 1. Premi

Premi a l’equip universitari de  2.000 euros a distribuir entre els integrants de l’equip i  l’accés directe al programa de preincubació de TecnoCampus

Premi a l’equip de secundaria/CFGS de 1.000 euros

Requisit indispensable per rebre el premi és l’assistència obligatòria durant els 3 dies que es celebra la Hackathon.

 1. Confidencialitat i Drets sobre les propostes presentades

Les idees sorgides en el SOM Hackathon seran part d’un ambient de co-creació.

Els participants reconeixen i accepten que qualsevol idea o projecte relacionada amb el repte no és confidencial i es podrà compartir sense restriccions.

Qualsevol millora (oberta o comercial) realitzada per terceres persones que es pugui introduir a les propostes desenvolupades en el marc del SOM Hackathon haurà de reconèixer l’origen del projecte.

Els organitzadors i participants podran usar, incorporar o revelar, ara o en el futur, de qualsevol manera la informació compartida i el participant accepta i renúncia a qualsevol reclamació que pugui tenir contra els organitzadors o qualsevol altra persona que hagi assistit a aquest Repte.

Els projectes dels equips seran oberts per afavorir un major impacte social.

Els participants accepten que les propostes desenvolupades durant la Hackathon seran cedides a la Comunitat SOM Hackathon formada per Tecnocampus, Som Mobilitat i Ajuntament de Mataró.

 1. Acceptació tàcita de les bases

La participació a la Hackathon suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.

L’organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa justificada, així com fins i tot arribar a suspendre l’esdeveniment.

Si s’escauen, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de l’esdeveniment.

Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o interfereixi en el bon funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del concurs.

Com arribar al TCM2

SOM Hackathon TecnoCampus

Dubtes? comentaris? Contacta amb nosaltres

Consulta / formulari de Hackathon

2 + 11 =