Bases de participació

Som Hackathon

BASES DELS PREMIS SOM Hackathon TecnoCampus Mataró 2020

Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i Som Mobilitat convoquen la quarta edició dels Premis SOM Hackathon TecnoCampus Mataró l’objectiu de potenciar la innovació, el talent i el desenvolupament de noves idees per  construir solucions tecnològiques transformadores que garanteixin un envelliment actiu i saludable.

 1. Objecte:

La Hackathon és un esdeveniment creatiu i formatiu on es reuneixen persones de diferents àmbits professionals i de coneixement (programadors, enginyers de diverses disciplines, dissenyadors gràfics, dissenyadors d’interfícies, videojocs, experts en màrqueting i comunitats digitals, tècnics professionals en audiovisuals,…) per abordar conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització que es pot concretar en el disseny d’un o varis projectes tecnològics, una aplicació o una API, entre d’altres.

El SOM Hackathon és una iniciativa del Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró i de l’ecosistema de l’economia social i solidària i del moviment cooperatiu de consum que està transformant els sectors més estratègics de la nostre societat.

 1. Participants:

Poden participar en l’esdeveniment:

Estudiants universitaris  que hagin formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 2019-20 amb coneixements de programació, desenvolupament de videojocs, audiovisuals, disseny d’interfícies, màrqueting i comunitats digitals i administració d’empreses i ciències de la salut.

Estudiants de cicles formatius de grau superior de:

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament aplicacions web
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa

– Estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic i social

 1. Inscripció:

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de participació en la web https://somhackathon.tecnocampus.cat/

Per a poder ser admès a participació, s’ha de complir amb tots els requeriments establerts en l’article anterior, una vegada verificats es procedirà a enviar un correu electrònic de confirmació de la participació.

El període d’inscripció serà del 1 de desembre de 2019 fins al 31 de gener de 2020.

La inscripció es farà de manera individual indicant el nom de l’equip del que es vol formar part.

Hi haurà dos tipologies de participació

 • Equip universitari
 • Equip ( CFGS/ 2n Batxillerat)

El nombre d’integrants màxim de l’equip serà de 5 .

En el cas de no disposar d’equip propi, l’organització donarà suport a la configuració d’aquests a l’inici de la Hackathon el mateix divendres dia 7.

 1. Celebració de la Hackathon

La Hackathon tindrà lloc els dies 7, 8 i 9  febrer de 2020.   

 1. Jurat i criteris de valoració:

El jurat estarà format per

 • Tres representats de l’Ajuntament de Mataró
 • Tres representants de Tecnocampus
 • Tres representats de Som Mobilitat

El jurat valorarà els projectes per seleccionar la proposta guanyadora  d’acord amb els següents criteris (entre 0 i 5, sumant tots un màxim de 20 punts):

 1. Grau d’innovació, capacitat transformadora i impacte social de la proposta .
 2. Complexitat i qualitat tècnica de la proposta i ús de dades obertes (Dimensió Tecnologia)
 3. Ús de dades obertes i d’eines de col·laboració procomú en la proposta (Dimensió Procomú)
 4. Incorporació de la dimensió social a la proposta de  mobilitat (Dimensió Economia Social)

Per poder ser valorat un projecte, aquest ha de finalitzar en un producte operatiu.

 1. Premi
 • Premi a l’equip universitari de 2.000 euros a distribuir entre els integrants de l’equip i l’accés directe al programa de preincubació de TecnoCampus
 • Premi a l’equip de secundaria/CFGS de 1.000 euros.

És requisit indispensable per rebre el premi l’assistència obligatòria els 3 dies de la Hackathon.

 1. Confidencialitat i Drets sobre les propostes presentades

Les idees sorgides en el SOM Hackathon seran part d’un ambient de co-creació.

Els participants reconeixen i accepten que qualsevol idea o projecte relacionada amb el repte no és confidencial i es podrà compartir sense restriccions.

Qualsevol millora (oberta o comercial) realitzada per terceres persones que es pugui introduir a les propostes desenvolupades en el marc del SOM Hackathon haurà de reconèixer l’origen del projecte.

Els organitzadors i participants podran usar, incorporar o revelar, ara o en el futur, de qualsevol manera la informació compartida i el participant accepta i renúncia a qualsevol reclamació que pugui tenir contra els organitzadors o qualsevol altra persona que hagi assistit a aquest Repte.

Els projectes dels equips seran oberts per afavorir un major impacte social.

Els participants accepten que les propostes desenvolupades durant la Hackathon seran cedides a la Comunitat SOM Hackathon formada per Tecnocampus, Som Mobilitat i Ajuntament de Mataró.

 1. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal del/a sol·licitant (inclosa la seva fotografia) serà recollida i tractada amb la fi explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. TecnoCampus, pot difondre les dades personals (inclòs internet), per a la notificació de la participació de sol·licitants/beneficiaris/es i/o guanyadors/es. TecnoCampus, és l’únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable i el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

El/a sol·licitant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions que col·laboren per la finalitat per la que son recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.

El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència internacional. No hi ha decisions automatitzades.

El/a sol·licitant té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de dades del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), rgpd@tecnocampus.cat  http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat. Tel. 93.169.65.01.

 1. Difusió d’imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el/a sol·licitant dóna el seu consentiment a TecnoCampus i institucions que col·laboren per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquest premi puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

 1. Acceptació tàcita de les bases

La participació a la Hackathon suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.

L’organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa justificada, així com fins i tot arribar a suspendre l’esdeveniment.

Si s’escauen, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de l’esdeveniment.

Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o interfereixi en el bon funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del concurs.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A:

Serveis Campus

marqueting@tecnocampus.cat

TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)

Tel. 93 169 65 00 | Fax 93 169 65 05                                                                                                                    

 

Mataró, desembre de 2019

Com arribar al TCM2

SOM Hackathon TecnoCampus

Dubtes? comentaris? Contacta amb nosaltres

Consulta / formulari de Hackathon

2 + 1 =