Edicions Anteriors

Som Hackathon 2017

=

53 participants

=

El premi a la idea millor desenvolupada va ser per al projecte Vavava, que proposa la configuració dinàmica de línies d’autobusos a les ciutats segons la demanda